logo1

HOVINBYEN
Oslo kommune har satt i gang et overordnet planarbeid for Hovinbyen som delvis overlapper Oslo Nord-området. Det er utarbeidet en plan på strateginivå for dette området. Strategiplanen er nå til politisk behandling. Første fase i planarbeidet har vært gjennomføring av arkitektkonkurranse, der det nå er utpekt fire vinnerprosjekter. Oslo Nord vil følge prosessen med Hovinbyen nøye, for å sikre at medlemmenes interesser ivaretas i det offentlige planarbeidet.

Næringsforeningens kommentarer til:

VEILEDENDE PLAN FOR OFFENTLIG ROM (VPOR) HARALDRUD
STRATEGISK PLAN FOR HOVINBYEN
PLANPROGRAM HARALDRUD

kart hovinbyen

Link til Oslo kommunes notat "Strategisk plan for Hovinbyen"

Link til Oslo kommunes notat "Kort informasjon om Hovinbyen"

Link til Hovinbyens hjemmeside

Link til Oslo kommunes rapport "Plan og idekonkurranse om Hovinbyen - JURYRAPPORT"

adr1 send e-post

Sist oppdatert: 26.09.2016