logo1
kart1

Næringsforeningen Oslo Nord ble stiftet i april 2011 som en videreføring av tre næringsforeninger i denne delen av byen. Oslo Nord er en interesseorganisasjon for eiere og forvaltere av næringseiendommer i nedre del av Groruddalen. Foreningen skal arbeide for at nærings-virksomheten i området får gode rammevilkår. Områdets attraktivitet og tilgjengelighet skal bedres, og området skal profileres som Oslos største utviklingsområde for næringsutbygging.

cir1 4

adr1 send e-post

Sist oppdatert: 26.09.2016