logo1

Næringsforeningen Oslo Nords medlemmmer:

Medlemsorganisasjon Utviklingsprosjekt Nettside Eiendommer
Aspelin Ramm Eiendom AS Ø.Akerv 33,
HM Gasmansv 7,9 Nedre Vollebekk
www.aspelinramm.no Østre Aker vei 33, Hans Møller Gasmanns vei 7,9, Nedre Vollebekk
Auto Grip AS   www.autogrip.no Breivollveien 27, 31
Avantor AS   www.avantor.no Strømsveien 200
Braathen Eiendom   www.braatheneiendom.no Alf Bjerckes vei 28
Breivollbyen Eiendomsinvest     Breivollveien 31 mfl
Brødrene Jensen AS     Haraldrudveien 1-3
Bunde Eiendom AS   www.bundegruppen.no Verkseier Furulunds vei 16, Økern Torgvei 13 mfl
Caverion Norge AS   www.caverion.no Ole Deviks vei 10
Eiendomsspar AS Alna Park www. eiendomsspar.no Arvesetveien 8,  Vollaveien 15-19, 20a/b, Strømsveien 221-223, 200
Fabritius Gruppen  AS Østre Akervei www.fabritius.no Østre Akervei: 16, 24, 24b, 24c, Brobekkveien 80
Hasle linje AS Hasle linje www.haslelinje.no Haslevangen 16 mfl
Hesselberg Eiendom AS Ulvenveien 84 www.hesselberg.no Ulvenveien 84
Kjelsrud AS Kjelsrud www.nhp.no Strømsveien 316 mfl
Løvenskiold Eiendom AS   www.lovenskiold.no Ole Deviks vei 40
Mantena AS   www.mantena.no Eilert Smiths vei 1
Nielsen Prosjekt AS     Ole Deviks vei 38
Oslo Pensjonsforsikring AS Økern Portal www.vedal.no Lørenveien 68 mfl
Oxer Gruppen AS Økern utvikling www.oxer.no Økern næringspark, Kabelgaten 1-39
Posten Norge AS   www.posten.no Alfasetveien 30 mfl
Postnord logistics AS   www.postnordlogistics.no Alfaset 3. Industrivei 25
ROM Eiendom AS   www.romeiendom.no Alnabruområdet
Schenker AS   www.logistics.dbschenker.no Alnabruveien 15
Steen&Strøm Norge AS Økern Sentrum www.okernsentrum.no Økernveien 145
Stokstad AS   www.stokstad.no Smalvollveien 20
Stor Sten II AS     Strømsveien 199
Storm Eiendom AS   www.stormeiendom.no Ole Deviks vei 44
Stor-Oslo Eiendom AS   www.soeiendom.no Lørenveien 55-63
Thermo-King   www.thermoking.no Alfaset 3.Industrivei 6
Ulven AS Ulvenområdet www.ulven.oslo.no Persveien: 2,4,4b,22-24,26,28, Ulvenveien:85,86,87,88,89a,89c,89d,90a,92,92b,99,111
adr1