logo1

E6 MANGLERUDFORBINDELSEN

Statens vegvesen region øst arbeider på grunnlag av fastsatt planprogram med planer for ny veiforbindelse fra Abildsø til Alnabru som avlastning for dagens E6 gjennom Manglerud som del av Ring 3 til Teisen. Løsningen som velges vil ha stor betydning for Breivollområdet og den videre byutviklingen her. Prosjektet er med i Oslopakke 3 med planlagt byggestart i 2022-2027

Foreningens kommentar til skissert plan for E6 Manglerudkrysset. Oversendt februar 2017 til Statens vegvesen

Statens vegvesen vurderer et nytt alternativ for E6 mellom Bryn og Alna-/Breivollområdet

Link til E6 Manglerudprosjektet Statens vegvesen

Faktaark om E6 Manglerudforbindelsen

manglerudprosjektet
adr1